Фестивален бюлетин 4

Златна Роза - Фестивален Бюлетин 4

В брой 4 от фестивалния бюлетин извеждаме акценти от пресконференцията с авторите на показаните филми и продължаваме с представянето на заглавията от конкурса. В специално интервю Олег Ковачев си спомня за режисьора Борислав Шаралиев.

Освен това отразяваме дискусията ,,Жените в българското кино“ и разговаряме с Камен Балкански за предстоящата среща с международни професионалисти на тема ,,Киното днес – привличане и образоване на нови публики“.