Фестивален бюлетин 5

В брой 5 отбелязваме пресконференцията и продължаваме с филмите от конкурсната програма. Анонсираме изложбата на Георги Чолаков и представянето на новата книга на нашия главен редактор Деян Статулов. Показваме и няколко снимки от фестивалното ежедневие.