Контакти

НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

бул. „Дондуков” 2 А, 7 етаж 1000 София

(+359 2) 9150 811

(+359 2) 9150 827

[email protected]

https://www.nfc.bg/